Home

Deze website geeft voornamelijk een publicatie-overzicht met de publicaties daaraan gehangen in PDF (zie de tab publicaties voor informatie over de inrichting).

Geert Reuten [foto Koos Breukel dec 2010]

Geert Reuten (foto: Koos Breukel)

Persoonlijke informatie 
♦ Dr. Geert Reuten doceerde van 1977-2011 economie aan de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam, waar hij nu nog gastdocent Politieke Economie is.
♦ Van 2007-2015 was hij Eerste Kamerlid voor de SP (woordvoerder Financiën en Economische Zaken).
♦ Hij studeerde economie aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam (doctoraal sociologische economie) en aan de Universiteit van Londen (master economie); hij promoveerde in de economie aan de Universiteit van Amsterdam.

Onderzoekgebieden
♦ Politieke economie en economische politiek;
♦ Systematisch-dialectische methodologie;
♦ Waarde-vorm theorie;
♦ Marx’ politieke economie van het kapitalisme;
♦ Lopend onderzoek: De twee-eenheid van economie en staat in het kapitalisme (boek in voorbereiding).

Publicaties
♦ twee boeken; wetenschappelijk redacteur van zes boeken;

♦ 65 publicaties in wetenschappelijke tijdschriften en boeken (voornamelijk Engels);
♦ 60 publicaties in publiekstijdschriften en kranten (Nederlands);
♦ 70 schriftelijke beoordelingen van Nederlandse wetsvoorstellen (2007-2015).

 

Laatst gewijzigd: 4 juni 2015

Deze website werd in 2014 geconstrueerd door Erwin Wensveen van “Letshare”.