Category Archives: [NL9] Boeken: politieke economie

8 titels 1980-2002

[1998] De prijs van de euro; de gevaren van de Europese monetaire unie (red.)

1998 prijs euro Invoering [1999] van een Europese munt, de euro, is wel mooi. Nationele symbolen, zoals de gulden en de franc, gaan verloren maar de economische voordelen zullen groot zijn. Tot voor kort [1997] leefde vooral in Nederland de overtuiging dat hier onder economen consensus over bestaat. Daarin kwam mede verandering door de kritische ‘Verklaring van de Groep van 70 Economen’ uit begin 1997. In het beginsel kunnen de voordelen van een euro inderdaad opwegen tegen de nadelen. Maar het pad naar een Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) dat nu is ingeslagen, kent veel gevaren. Bovendien worden grote problemen waar Europa voor staat op het gebied van werkloosheid, armoede en milieu er niet door opgelost. Nog is het niet te laat voor een sociaal-economisch vooruitstrevend Europa, waarin de mensen centraal staan.
Zie ook de Inleiding van het boek: “[1998] De prijs van de euro — Inleiding”.

Invoering [1999] van een Europese munt, de euro, is wel mooi. Nationele symbolen, zoals de gulden en de franc, gaan verloren maar de economische voordelen zullen groot zijn. Tot voor kort [1997] leefde vooral in Nederland de overtuiging dat hier onder economen consensus over bestaat. Daarin kwam mede verandering door de kritische ‘Verklaring van de […]

De Prijs van de euro; de gevaren van de Europese monetaire unie  (redactie met Kees Vendrik en Robert Went), Amsterdam: Van Gennep, 1998 (206 pagina’s)

[1980] Ekonomische beleid uit de klem (red.)

1980 Ekonomische beleid uit de klem

Zie de tekst op het boekomslag. Zie ook de samenvatting van het boek “[1980] Economisch Beleid uit de Klem, samenvatting van analyses en aanbevelingen”.

Zie de tekst op het boekomslag. Zie ook de samenvatting van het boek “[1980] Economisch Beleid uit de Klem, samenvatting van analyses en aanbevelingen”.

Ekonomisch beleid uit de klem; analyse, kritiek en aanbevelingen, (redactie met Casper van Ewijk, Rob de Klerk and Boe Thio), Amsterdam: SUA, 1980 (215 pages)