Category Archives: [NL2] Inkomen en vermogen: inleidend

Klik titel van publicatie voor de PDF daarvan [6 titels 2011-2014].

[2014] Kleinere inkomensverschillen door Rutte-II?

Het kabinet verkleint de inkomensverschillen niet. De in december 2013 aangenomen eerste begroting van Rutte-Asscher heeft inkomenseffecten van 2014 tot en met 2017. De hogere inkomens leveren geen extra bijdrage aan het oplossen van de crisisproblemen. Het kabinet laat de huishoudens met een middeninkomen van bruto €27.000 tot €59.000 daarvoor opdraaien.

Kabinet zegt inkomensverschillen te verkleinen maar houdt hogere inkomens uit de wind. Het Financieele Dagblad, 8 januari 2014

[2014] Pensioenstelsel benadeelt lagere inkomens

Het aanvullend pensioenstelsel bestendigt niet slechts de inkomensverschillen, maar op belangrijke onderdelen versterkt het de verschillen. (Kort opinie-artikel.)

Aanvullend pensioenstelsel benadeelt lagere inkomens. Follow the Money, en Joop.nl 19 mei 2014

[2012] De Vermogensverdeling begin 2011

De Nederlandse vermogensverdeling begin 2011: grafieken met toelichting. De 10% rijkste huishoudens beschikt over ruim 60% van het totale vermogen. De onderste 60% van de huishoudens beschikt over 1% van het totale vermogen. De 5%rijkste beschikt over ruim 50% van het totale vermogen.

Klein en Groot Geld: de vermogensverdeling begin 2011, Spanning, februari 2012, pag. 12-13.

[2012] De vermogensverdeling 2006-2011

Tussen 2006 en 2011 werd de vermogensverdeling in Nederland schever. Uit een voorlopige berekening blijkt dat de al scheve vermogensverdeling in de loop van het jaar 2011 nog schever is geworden dan hij begin 2011 al was. En die was toen al het scheefst voor zover de CBS-cijfers terugreiken (1993). Grafieken met toelichting.

Steeds schevere vermogensverdeling: 2006-2011, Spanning,februari 2012, pag. 14-15.