Category Archives: [NL5] Over Marx’ Das Kapital: inleidend

Klik titel van publicatie voor de PDF daarvan.
Begin, qua inleiding, met de publicatie uit 2010, vervolgens die uit 2008 en daarna die uit 2011.

[2011] Karl Marx: analyse van de kapitalistische dualiteit

Het wezen van de dingen en processen in het kapitalisme is tweevoudig: fysiek èn monetair. Dit inzicht
is leidend voor Marx’ analyse van het kapitalisme. Hij wil weten welke dynamiek het kapitalisme herbergt, en hoe stabiel dit op deze tweevoudigheid gebaseerde stelsel is. Hij onderneemt zo onderzoek dat eerdere economen lieten liggen.

Karl Marx: analyse van de kapitalistische dualiteit. Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs, 111, (4) (augustus 2011), pag. 5-9.

[2010] Karl Marx en ‘Het Kapitaal’: Een spiegel waar we liever niet in kijken

 

Bespreking van Marx’ “Das Kapital”, naar aanleiding een herziene Nederlandse vertaling van het eerste deel van dit werk in 2010. Dit is een van de boeken die ons denken over politieke economie sterk hebben bepaald. De vertaling verschijnt op een moment dat velen zo hun bedenkingen hebben bij een ongeremd kapitalisme, net als Marx zelf toen hij dit kritische boek over ‘het kapitalistisch systeem’ in 1867 publiceerde.

Het Financiële Dagblad, 1 mei 2010 (weekendbijlage).

[2008] Marx de analyticus van het kapitalisme

Marx’ werk, en in het bijzonder “Das Kapital”, levert geen programma voor een praktische naar socialisme leidende politiek. Das Kapital is een wetenschappelijk werk: wat is de systematische samenhang van de feiten, inclusief de tegenstrijdige, en die van sociaal-economische belangentegenstellingen. Maar Marx had met zijn wetenschappelijke werk ook een politiek oogmerk. Een mogelijk nieuwe maatschappijvorm ontstaat onvermijdelijk uit de schoot van het bestaande kapitalisme. Daarbij kan de erfenis niet voetstoots worden weggewist. Daarom is fundamentele kennis van het kapitalisme essentieel voor de ontwikkeling van een socialistisch programma.

Marx de analyticus van het kapitalisme, in Sjaak van der Velde (red.), 125 jaar Marx – denken over zijn betekenis voor de 21e eeuw, Amsterdam, Aksant, 2008: pag. 46-51