Category Archives: [NL1-2] Econ. politiek: academisch

Klik titel van publicatie voor de PDF daarvan [9 titels 1980-1998].

[1998] De harmonie van het kapitaal

De vormgeving van de EMU bestendigt de harmonie tussen het ondernemers- en financierskapitaal, ten koste van tweespalt tussen de werknemers. De voor deze harmonie vereiste kombinatie van loonmatiging en inflatiebestrijding dreigt tot deflatie te leiden, met alle gevaren van een depressie van dien.

De harmonie van het kapitaal, in G.Reuten, K.Ven­drik & R.Went (red.), De Prijs van de euro, Amsterdam: Van Gennep, 1998, pag. 152-68 (noten 204-6).

[1998] Verdere discussie over EMU

We zijn pas bij het voorgerecht (met Kees Vendrik en Robert Went), Econo­misch Statistische Berichten, 83/4153,1998, pag. 420-21.

[1982] Investeringsplanning als instrument van economische politiek

abstract volgt

Investeringsplanning als instrument van economische politiek: een oriëntatie, (met Wim Hafkamp), in W. Hafkamp & G. Reuten (red.), Investeren en Werkloosheid, visies op besluitvorming en planning, Alphen a.d. Rijn/Brussels: Samsom, 1982, pag. 11-26.

[1982] Macro-economisch stimuleringsbeleid

abstract volgt

Macro-economisch stimuleringsbeleid, een analyse van grondslagen en effecten van bestedingsverruiming en arbeidstijdverkorting (met Casper van Ewijk, Rob de Klerk en Boe Thio), Economische Monografieën UvA, Amsterdam 1982 (72 blz.).

[1980] Macro-economisch stimuleringsbeleid

abstract volgt

Macro-economisch stimuleringsbeleid, (met Boe Thio), in C. van Ewijk, R. de Klerk, G. Reuten en B. Thio (red.), Ekonomisch beleid uit de klem; analyse, kritiek en aanbevelingen,  Amsterdam: SUA, 1989. pag. 71-99.