Category Archives: [NL4] Politieke Economie: academisch

Klik titel van publicatie voor de PDF daarvan [29 titels 1978-2001].

[1998] De harmonie van het kapitaal

De vormgeving van de EMU bestendigt de harmonie tussen het ondernemers- en financierskapitaal, ten koste van tweespalt tussen de werknemers. De voor deze harmonie vereiste kombinatie van loonmatiging en inflatiebestrijding dreigt tot deflatie te leiden, met alle gevaren van een depressie van dien.

De harmonie van het kapitaal, in G.Reuten, K.Ven­drik & R.Went (red.), De Prijs van de euro, Amsterdam: Van Gennep, 1998, pag. 152-68 (noten 204-6).

[1998] Werk, werk, werk? Ruim baan voor financiers!

Loonmatiging heeft geleid tot inkomensherverdeling ten gunste van het kapitaalinkomen. Intussen is het effect op de werkloosheid niet florissant. Het resultaat van het poldermodel is dus eenzijdig. Verschuiving van inkomen en macht ten gunste van banken en beleggers dreigt te leiden tot deflatie en vraaguitval.

Werk, werk, werk? Ruim baan voor financiers!, Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 21/1, 1998, pag. 111-124.

[1998] ‘Het kapitalisme in de jaren 1970’

Terugblik op een congres uit 1970 (en een boek met de bijdragen daarvan), op roerige tijden, en wat ervan geworden is.

‘Het kapitalisme in de jaren 1970’: retrospectief op een perspectief, in B. van Riel, L. van Eerden, S. Stoop and C. van Diek (eds), Het Kapi­ta­lisme sinds de jaren ’70, Tilburg: Tilburg Uni­versity Press, 1998, pag. 21-35.

[1982] Investeringsplanning als instrument van economische politiek

abstract volgt

Investeringsplanning als instrument van economische politiek: een oriëntatie, (met Wim Hafkamp), in W. Hafkamp & G. Reuten (red.), Investeren en Werkloosheid, visies op besluitvorming en planning, Alphen a.d. Rijn/Brussels: Samsom, 1982, pag. 11-26.

[1982] Macro-economisch stimuleringsbeleid

abstract volgt

Macro-economisch stimuleringsbeleid, een analyse van grondslagen en effecten van bestedingsverruiming en arbeidstijdverkorting (met Casper van Ewijk, Rob de Klerk en Boe Thio), Economische Monografieën UvA, Amsterdam 1982 (72 blz.).

[1980] Macro-economisch stimuleringsbeleid

abstract volgt

Macro-economisch stimuleringsbeleid, (met Boe Thio), in C. van Ewijk, R. de Klerk, G. Reuten en B. Thio (red.), Ekonomisch beleid uit de klem; analyse, kritiek en aanbevelingen,  Amsterdam: SUA, 1989. pag. 71-99.