Category Archives: [NL3] Politieke Economie: inleidend

Klik titel van publicatie voor de PDF daarvan [7 titels 2001-2012].

[2012] Democratisering economie

Als de werknemers de helft van de leden van de Raad van Commissarissen van de bedrijven kiezen, is dat een eerste stap naar democratisering van de economie.

Een stap naar democratisering van de economie: de gekozen Raad van Commissarissen. Spanning,14 (10), december 2012, pag.18-20.

[2010] Oorzaken van de financieel-economische crisis

De financieel-economische crisis is vaak toegeschreven aan onverantwoord gedrag van banken en gebrekkig toezicht daarop. Dat speelt inderdaad een rol, maar de oorzaken van de crisis liggen dieper. Door forse wijziging van de macro-economische inkomensverdeling in de VS en de EU-landen vanaf 1980, ontwikkelde zich een potentiële economische stagnatie. De effectuering ervan werd vooruitgeschoven door de wijze waarop de banken opereerden. Nu daar een eind aan lijkt te komen, dient de stagnatie zich aan.

Langdurige stagnatie; oorzaken van de financieel-economische crisis. Het Financieele Dagblad, 21 augustus 2010 (weekendbijlage). [Dit is een voorpublicatie. Verdere onderbouwing staat in het artikel  [2011] “Economic Stagnation Postponed”.]

[2010] Door eerdere loonmatiging wacht ons stagnatie

Dit is een uitgebreidere versie van een artikel in het FD (Langdurige stagnatie; oorzaken van de financieel-economische crisis, 2010). [Dit zijn voorpublicaties. Verdere onderbouwing staat in het artikel [2011] “Economic Stagnation Postponed”.]

Einde crisis nog niet in zicht: door eerdere loonmatiging wacht ons stagnatie. Spanning,12/7, (augustus 2010), pag. 18-20.

[2008] Depressie dreigt; Afzet kun je stimuleren

Het ziet ernaar uit dat we niet belanden in een ‘gewone’ recessie met een neergang van 1-2 jaar, maar dat we een langdurige neergang — een depressie — tegemoet gaan. Dit artikel bespreekt zes maatregelen die de diepte en de lengte van de recessie kunnen beperken.

Depressie dreigt; Afzet kun je stimuleren, Het Financieele Dagblad, 25 november 2008

[2008] Absurde begrotingsregel

Hoe crisisbestendig is de meerjaren-politiek (2009-2011) van het kabinet Balkenende–Bos? Dat is geen gekke vraag nu de internationale financiële crisis zich steeds verder openbaart. Een daardoor gedreven recessie zal heviger én langduriger zijn dan bij recente economische golfbewegingen. Hier ligt de zwakte van de begrotingsregels die dit kabinet zichzelf opgelegd heeft. Dit artikel bespreekt deze regels en geeft de gevaren ervan aan.

Absurde begrotingsregel moet snel van tafel, Het Financieele Dagblad, 23 september 2008

[2001] EU vergeet economische democratie

De Europese Unie kent niet alleen een democratisch gat op politiek gebied, ook de economie wordt bepaald door een elite. Consumenten en werknemers hebben geen enkele invloed op de economische machthebbers: de marktkrachten regeren. Terecht dus dat er bij elke Europese top weer demonstranten opduiken.

EU vergeet economische democratie, Trouw (Podium), 18 december 2001.

[2001] Democratie hoort zich ook uit te strekken tot de economie

Van volwaardige democratie kan pas sprake zijn als deze zich niet beperkt tot het domein van de politiek. Ook de economie moet aan democratische controle worden onderworpen en dat is precies waar het veel betogers tegen de globalisering om gaat.

Democratie hoort zich ook uit te strekken tot de economie, de Volkskrant (Forum), 13 december 2001