[2014] Kabinet Rutte-II verkleint inkomensverschillen niet

Uitgebreidere versie, met grafieken, van “Kleinere inkomensverschillen?” [FD 2014]

Bijlage 1: artikel

Geen extra bijdrage van de hogere inkomens, Spanning, februari 2014, 6-7.